Oferta

Profilaktyka

 • lakowanie
 • lakierowanie
 • skaling
 • piaskowanie

Leczenie

 • leczenie próchnicy w zębach mlecznych i stałych
 • leczenie endodontyczne
 • rekonstrukcje zębów
 • licowania kompozytowe

Chirurgia stomatologiczna

 • ekstrakcje zębów mlecznych i stałych

Radiologia

 • RTG zębowe

Protetyka

 • protezy całkowite i częściowe
 • mosty i korony